خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه خانم شجاعی

جلسه دفاعیه خانم شجاعی

خانم معصومه شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان:
بررسی تغییرات rs10889353 در ژن ANGPTL3 و rs7557067 در ژن APOB جهت پی بردن به ارتباط برای پیدا نمودن مارکرهای مربوط به تری گلیسیرید بالا
به راهنمایی جناب آقای دکتر سید مسعود هوشمند
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم شجاعی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش