خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم فاطمه شفیعیان

جلسه دفاعیه خانم فاطمه شفیعیان

خانم فاطمه شفیعیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی در تاریخ 98/07/04 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“جداسازی و شناسایی باکتری های جاذب /مقاوم به آرسنیک و بررسی مکانیسم های مربوطه ”
به راهنمایی آقای دکتر یخچالی و خانم دکتر حیدریان
با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم شفیعیان تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش