خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم فرزانه زارعی

جلسه دفاعیه خانم فرزانه زارعی

خانم فرزانه زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“بررسی پارامترهای اسپرم، وضعیت کروماتین، استرس اکسیداتیو، طول تلومر اسپرم و لکوسیت در مردان نابارور”
به راهنمایی خانم دکتر ظهرابی و خانم دکتر تولایی
با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم زارعی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش