خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم نجمه کامل مقدم

جلسه دفاعیه خانم نجمه کامل مقدم

خانم نجمه کامل مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“مقايسه و ارتباط پارامترهاي اسپرمي و بررسي DNA Fragmentation و فسفوليپازسي زتا (PLCζ)درمردان بارور و نابارور”
به راهنمایی خانم دکتر ظهرابی و خانم دکتر تولایی
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم کامل مقدم تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش