خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم پویانه امامی

جلسه دفاعیه خانم پویانه امامی

خانم پویانه امامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانوبیوتکنولوژی در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“سنتز سبز نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره ی متانولی گیاه prangos ferulacer و اثرات سمیت سلولی آن بر رده سرطانی MCF7 ”
به راهنمایی آقای دکتر زمانی و خانم دکتر حیدریان
با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم امامی تبریک گفته، توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش