خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه خانم چرخ آبی

جلسه دفاعیه خانم چرخ آبی

خانم اسماء چرخ آبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان:
همسانه سازی و بیان لیپاز نو ترکیب پروتئوس در اشرشیا کولای
به راهنمایی جناب آقای دکتر قائدی و دکتر یخچالی
با موفقیت دفاع نمودند.
مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم چرخ آبی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش