خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه علی دهقانیان

جلسه دفاعیه علی دهقانیان

آقای علی دهقانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی در تاریخ 96/10/27 از پایان نامه خود تحت عنوان:
بررسی برهمکنش میان پروتئینی (PPI) آلفا گلیکوزیداز و مطالعه مهار کننده های آن به منظور طراحی کاندید دارویی دیابت نوع 2
به راهنمایی جناب آقای دکتر الهیاری و جناب آقای دکتر زمانی با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به آقای علی دهقانیان تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش