خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه همایون پور حسینی

جلسه دفاعیه همایون پور حسینی

آقای همایون پور حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی در تاریخ 96/10/27 از پایان نامه خود تحت عنوان:

بررسی و رفع آلرژِنیسیته با تغییر رزیدوهای اپی توپ-های پان آلرژن های PR-10 و پروفیلین براساس مطالعات داکینگ و ساختمانی آنها
به راهنمایی جناب آقای دکتر الهیاری و جناب آقای دکتر زمانی با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به آقای همایون پورحسینی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش