خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاع آقای سعید دیندارلو

جلسه دفاع آقای سعید دیندارلو

آقای سعید دیندارلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 18/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان:
بررسی اثر ماده AZ191 بعنوان مهار کننده زن DYRK1B در مهار ادیپوژنیز در یلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از چربی اسنان به کمک بیان ژن PEX14
به راهنمایی جناب آقای دکتر دیانت پور
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به آقای دیندار لو تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش