خانه / رشته های کارشناسی ارشد / زیست شناسی، میکروبیولوژی

زیست شناسی، میکروبیولوژی

سرفصل دروس رشته میکروبیولوژی مصوب وزارت علوم

سر فصل دروس رشته میکروبیولوژی مصوب دانشگاه اصفهان

توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.