خانه / رشته های کارشناسی ارشد / زیست شناسی – بیوشیمی

زیست شناسی – بیوشیمی

سرفصل دروس رشته بیوشیمی مصوب وزارت علوم

سر فصل دروس رشته بیوشیمی مصوب دانشگاه اصفهان

توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.