خانه / اخبار / نحوه ارسال پروپوزال

نحوه ارسال پروپوزال

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به شرایط کنونی جهت جلوگیری از روند تاخیر در تصویب پروپوزال و شروع مراحل پژوهشی پایان نامه، مقرر گردید دانشجویان فایل پروپوزال خود را در قالب pdf به آدرس info@nourdanesh.ac.ir ایمیل نمایند. دانشجویان دقت نمایند که محل امضا استاد و دانشجو بایستی در پروپوزال تکمیل شده باشد. هر دانشجو بایستی پس از ارسال پروپوزال از طریق ارتباط با مسئول تحصیلات تکمیلی، روند تصویب را پیگیری نماید.
(معاونت آموزشی)