خانه / اخبار / همایش تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی درس بیوشیمی

همایش تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی درس بیوشیمی

همایش تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی درس بیوشیمی سایر رشته ها توسط مؤسسه آموزش عالی نوردانش و مؤسسه علوم پزشکی سنا برگزار شد.
این همایش با حضور تعداد زیادی از دانشجویان و با سخنرانی اساتید ارجمند جناب آقای دکتر جعفر نژاد و جناب آقای دکتر امینی با محوریت موضوعات ذیل برگزار شد.
مشاوره دانشجویان جهت مطالعه کنکور کارشناسی ارشد
تحلیل و آنالیز کارنامه های قبولی ارشد و رتبه ها
معرفی کتاب های رفرنس
معرفی رشته های مختلف تحصیلات تکمیلی و بازار کار آنها
تفاوت رشته های وزارت بهداشت و وزارت علوم