خانه / اخبار / پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

 

سازمان سنجش آموزش کشور:

براساس بخش نامه شماره 63232 مورخ 11 آذرماه 1399، درصورت تمایل به پذیرش دانشجو به شیوه صرفاً براساس سوابق تحصیلی در ظرفیت خالی مانده آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399، درخواست مؤسسه را حداکثر تا 14 آذرماه 1399 در سامانه رشته ها ثبت فرمایید.