خانه / مدیر وب سایت (صفحه 4)

مدیر وب سایت

مراحل و مدارک لازم برای فراغت از تحصیل:

 1- ارائه کارت دانشجویی(درصورت مفقود بودن از قبل باید المثنی صادر گردد.) 2- حصول اطمینان از وصول تاییدیه تحصیلی مقاطع قبلی توسط این موسسه حداکثر یکسال بعد از ثبت نام اولیه. 3- تکمیل پرونده آموزشی قبل از اقدام به فراغت از تحصیل از نظر مدارک(عکس، کپی شناسنامه، کارت ملی، …) …

ادامه نوشته »