خانه / محمدجواد کمال (صفحه 15)

محمدجواد کمال

جلسه دفاعیه  خانم نرگس عوض زاده

  خانم نرگس عوض زاده  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در تاریخ 2/9/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: همسانه سازی، بیان، تلخیص و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم پروتئاز در باکتری کوهنلا به راهنمایی جناب آقای دکتر  سعید امین زاده  و جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی با …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم  اشرف السادات میرمیران

خانم  اشرف السادات میرمیران  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی میکروبیولوژی در تاریخ 2/9/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: کشف، جدا سازی و شناسائی ویبریوکلرآ و هیلکو باکترپیلوری همزیست در آکانتامویای جداشده از آب و خاک به راهنمایی جناب آقای دکتر  عباسعلی اسکندریان با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه آقای هاشم شاهی مالمیر

  آقای هاشم شاهی مالمیر  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی در تاریخ 27/7/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: ساخت و تعیین مشخصه نانو سامانه وزیکولی غیر یونی حاوی داروی آب سیاه دورزولامید هیدروکلراید به راهنمایی جناب آقای دکتر  سید مهدی کلانتر و سرکار خانم دکتر بی بی …

ادامه نوشته »

نحوه درج نام مؤلفین در مقالات علمی

در مقالات علمی منتشره از کارهای پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفین باید به قرار زیر باشد : 1- نام دانشجو 2- نام افراد دیگری که در انجام کار پژوهشی دخالت مستقیم داشته اند. 3-نام استاد راهنما ضمناً ذکر نام و آدرس این مؤسسه ضروری می …

ادامه نوشته »