خانه / محمدجواد کمال (صفحه 5)

محمدجواد کمال

جلسه دفاعیه خانم زینب پروازی ایزدی

خانم زینب پروازی ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 98/07/12 از پایان نامه خود تحت عنوان: “تخليص پروتئين تاو و مهار تجمهات پروتئيني مدل آلزايمر با استفاده از اولئوروپين گياه زيتون” به راهنمایی آقای دکتر نصیری خلیلی و خانم دکتر حیدریان با موفقیت دفاع نمودند. …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم افروز داوری

خانم افروز داوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی شبکه ژنی وپروتئین های موثر در سرطان های مری ، معده ، روده و تعیین پروتئین های کاندید به منظور طراحی دارو” به راهنمایی آقای دکتر الهیاری فرد و …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم سبا خدری

خانم سبا خدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان: “پیش بینی جایگاه اتصال آگونیست‌های گیرنده سرتونین با روش همولوژی مدلینگ و ارزیابی داکینگ کورکومین به عنوان یک ترکیب گیاهی ضد افسردگی با گیرنده 5HT سرتونین در شرایط In silico” به …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم یلدا باقری

خانم یلدا باقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی اثر حفاظتی لیپوئیک اسید بر روی سمیت تولید‌مثلی ناشی از سیکلوفسفامید در موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستار” به راهنمایی خانم دکتر ظهرابی و خانم دکتر تولایی با موفقیت دفاع …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم زهرا سادات هاشمی زاده

خانم زهرا سادات هاشمی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان: “شناسایی و مطالعه ساختار ژن نیتریلاز در قارچ FMS1 ” به راهنمایی آقای دکتر زمانی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم اعظم رنجکش

خانم اعظم رنجکش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان: “مطالعه اثر كمپلكس گیاهی (حنا، خون سیاوشان، مرمكی و آلوئه ورا) بر بیان ژن col4a1 مرتبط با فرایند ترمیم زخم در موش صحرایی نر مبتلا به دیابتی” به راهنمایی آقای …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم پویانه امامی

خانم پویانه امامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانوبیوتکنولوژی در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان: “سنتز سبز نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره ی متانولی گیاه prangos ferulacer و اثرات سمیت سلولی آن بر رده سرطانی MCF7 ” به راهنمایی آقای دکتر زمانی و خانم دکتر حیدریان …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم مژگان نادری

خانم مژگان نادری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 98/07/10 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی in silico و in vitro اثرات مهار کنندگی گروهی از ترکیبات Thymus vulgaris بر روی آنزیم استیل کولین استراز به منظور درمان بیماری آلزایمر ” به راهنمایی خانم دکتر …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم سعیده رهنما

خانم سعیده رهنما دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 98/07/10 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی in silico و in vitro اثرات مهار کنندگی گروهی از ترکیبات Thymus vulgaris بر روی آنزیم آلفا-گلوکوزیداز به منظور در مان بیماری دیابت ” به راهنمایی خانم دکتر اسدزاده …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم سعیده واحد

خانم سعیده واحد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی در تاریخ 98/07/04 از پایان نامه خود تحت عنوان: “جداسازی و شناسایی باکتری های جاذب سلنیوم و بررسی مکانیسم متابولیسم سلنیوم ” به راهنمایی آقای دکتر یخچالی و خانم دکتر حیدریان با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش …

ادامه نوشته »