خانه / اخبار (صفحه 4)

اخبار

جلسه دفاعیه خانم فاطمه شفیعیان

خانم فاطمه شفیعیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی در تاریخ 98/07/04 از پایان نامه خود تحت عنوان: “جداسازی و شناسایی باکتری های جاذب /مقاوم به آرسنیک و بررسی مکانیسم های مربوطه ” به راهنمایی آقای دکتر یخچالی و خانم دکتر حیدریان با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه آقای آرمین روزی طلب

آقای آرمین روزی طلب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری در تاریخ 98/07/04 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی امکان تقویت سیستم ترشحی Sec در باکتری اشرشیاکولی از طریق افزایش بیان چپرون SecB ” به راهنمایی آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر یخچالی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم طلا حیاتی

خانم طلا حیاتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی در تاریخ 98/07/04 از پایان نامه خود تحت عنوان: “جداسازی و شناسایی باکتری های جاذب تیتانیوم و بررسی مکانیسم جذب آن ” به راهنمایی آقای دکتر یخچالی و خانم دکتر حیدریان با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم محبوبه محمدی

خانم محبوبه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی الگوی بیان ژنی OCT4، PLZF، TEKT1و TNP1 در سوسپانسیون سلول های سرتولی – اسپرماتوگونی کشت شده از نمونه بیوپسی بیماران مبتلا به آزواسپرمی غیر-انسدادی” به راهنمایی خانم دکتر کبیرسلمانی و خانم دکتر …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم نیلوفر سادات طبیب پور

خانم نیلوفر سادات طبیب پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی مقایسه ای و همزمان اثرات داروی گلیکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی برمیزان فعالیت و بیان ژن¬های آنتی اکسیدانی وابسته به NRF2 نظیر کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در بافت قلب موش …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم آناهیتا اسکندری

خانم آناهیتا اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان: “مطالعه ی تأثیر آنتی‌اکسیدانت کپسایسین و دفراسیروکس بر روی مارکرهای اصلی دخیل در مسیر استرس شبکه آندوپلاسمی و عملکرد اسپرم در رت های القاء شده با واریکوسل” به راهنمایی خانم دکتر …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم فرزانه زارعی

خانم فرزانه زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی پارامترهای اسپرم، وضعیت کروماتین، استرس اکسیداتیو، طول تلومر اسپرم و لکوسیت در مردان نابارور” به راهنمایی خانم دکتر ظهرابی و خانم دکتر تولایی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم نجمه کامل مقدم

خانم نجمه کامل مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان: “مقایسه و ارتباط پارامترهای اسپرمی و بررسی DNA Fragmentation و فسفولیپازسی زتا (PLCζ)درمردان بارور و نابارور” به راهنمایی خانم دکتر ظهرابی و خانم دکتر تولایی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم مهشیدحسینی

خانم مهشیدحسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان: “تاثیر پودر فلفل قرمز حاوی آنتی اکسیدانت کپسایسین 6% بر روی مارکرهای اصلی دخیل در مسیر استرس شبکه آندوپلاسمی و عملکرد اسپرمی در رت های القا شده با واریکوسل” به راهنمایی خانم دکتر …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم اعظم راسخی

خانم اعظم راسخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در تاریخ 98/06/17 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی خصوصیات سلولی و مولکولی و بیوشیمیایی واریته های کینوا Titicaca,Q18,Q22,Q29,red carina chenopodun quinoa کشت شده در مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه” به راهنمایی آقای دکتر زمانی و خانم دکتر حیدریان با …

ادامه نوشته »