خانه / رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد

زیست شناسی – بیوشیمی

سرفصل دروس رشته بیوشیمی مصوب وزارت علوم سر فصل دروس رشته بیوشیمی مصوب دانشگاه اصفهان توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.

ادامه نوشته »

زیست شناسی – ژنتیک

سرفصل دروس رشته ژنتیک مصوب وزارت علوم سر فصل دروس رشته ژنتیک مصوب دانشگاه اصفهان توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.

ادامه نوشته »

زیست شناسی، میکروبیولوژی

سرفصل دروس رشته میکروبیولوژی مصوب وزارت علوم سر فصل دروس رشته میکروبیولوژی مصوب دانشگاه اصفهان توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.

ادامه نوشته »

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرايش‌ علوم‌ سلولي‌ و مولكولي

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرايش‌ علوم‌ سلولي‌ و مولكولي مهمترين‌ مولكول‌هايي‌ كه‌ در حيات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA,DNA و پروتئين‌ها مي‌باشند. DNA مركز ذخيره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان‌هاي‌ سلول‌، RNA وظيفه‌ انتقال‌ اين‌ فرمان‌ها و پروتئين‌ مسؤوليت‌ اجراي‌ اين‌ فرمان‌ها را بر عهده‌ دارند. در زيست‌شناسي‌ سلولي‌ و مولكولي‌ …

ادامه نوشته »