خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم بهمن

قابل توجه دانشجویان گرامی
تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۵-۹۶ برای ورودی های مختلف به شرح ذیل اعلام میگردد:
انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۲: ۲۸/۱۰/۹۵ و ۲۹/۱۰/۹۵
انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۳: ۰۲/۱۱/۹۵ و ۰۳/۱۱/۹۵
انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۴: ۰۴/۱۱/۹۵ و ۰۵/۱۱/۹۵
انتخاب واحد دانشجویان ورودی ۹۵: ۰۶/۱۱/۹۵ و .۰۷/۱۱/۹۵
تاریخ شروع کلاسها ۱۶/۱۱/۹۵
تاریخ پایان کلاسها ۱۲/۰۳/۹۶
تاریخ شروع امتحانات ۱۳/۰۳/۹۶ لغایت ۳۱/۰۳/۹۶

!! تذکر مهم امور مالی !!
مبلغ علی الحساب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که باید به صورت اینترنتی قبل از انتخاب واحد پرداخت گردد تا دانشجو مجاز به انتخاب واحد شود .