خانه / تماس با ما

تماس با ما

آدرس: اصفهان، میمه، اتوبان اصفهان تهران – میدان اصفهان – بلوار دانش

تلفن : 03145427600 الی 4

کانال اطلاع رسانی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

www.telegram.me/nouredanesh

کانال اطلاع رسانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

www.telegram.me/nourdanesh_arshad

شماره پیامک – 10003124227600

email: info@nourdanesh.ac.ir

به دلیل طرح ملی هم کد سازی شرکت مخابرات مشترکین داخل استان نیاز به گرفتن کد ندارند.


فرم تماس با ما :


کروکی دانشگاه :

koroki3