خانه / تماس با ما

تماس با ما

آدرس: اصفهان، میمه- بلوار دانش-مؤسسه آموزش عالی نوردانش 

کانال اطلاع رسانی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

telegram.me/nouredanesh

eitaa.com/nourdanesh

کانال اطلاع رسانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

telegram.me/nourdanesh_arshad

eitaa.com/nourdanesh_arshad

ایمیل دبیرخانه دانشگاه : info@nourdanesh.ac.ir

ایمیل مدیران گروه های آموزشی : biology.group@nourdanesh.ac.ir

ایمیل آموزش : amoozesh@nourdanesh.ac.ir

ایمیل تحصیلات تکمیلی : tahsilat@nourdanesh.ac.ir

به دلیل طرح ملی هم کد سازی شرکت مخابرات مشترکین داخل استان نیاز به گرفتن کد ندارند.


کروکی دانشگاه :

koroki3