خانه / اخبار / بازدید اعضاء هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان از مؤسسه آموزش عالی نوردانش

بازدید اعضاء هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان از مؤسسه آموزش عالی نوردانش

به گزارش روابط عمومی روز شنبه 98/07/20 اعضا هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان از مؤسسه بازدید به عمل آوردند و ضمن بررسی وضعیت آموزشی و اداری مؤسسه از عملکرد خوب مؤسسه ابراز رضایت نمودند.
همچنین توصیه های لازم را در خصوص موارد آموزشی و اداری ارائه نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نور دانش نیز متقابلاً از تلاش و مسولیت پذیری آن هیات در تحقق اهداف نظارت ، ارزیابی و تضمبن کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تشکر و قدرانی نموده برای ایشان آروزی مؤفقیت و سربلندی را دارد.