خانه / اخبار / ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

مؤسسه آموزش عالی نوردانش برای مهرماه سال 99 در رشته های ذیل بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون ) دانشجو می پذیرد. جهت ثبت نام به سایت سنجش مراجعه نمایید.