خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم محبوبه محمدی

جلسه دفاعیه خانم محبوبه محمدی

خانم محبوبه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان:
بررسی الگوی بیان ژنی OCT4، PLZF، TEKT1و TNP1 در سوسپانسیون سلول های سرتولی – اسپرماتوگونی کشت شده از نمونه بیوپسی بیماران مبتلا به آزواسپرمی غیر-انسدادی
به راهنمایی خانم دکتر کبیرسلمانی و خانم دکتر ظهرابی
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم محمدی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش