خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه  خانم نرگس عوض زاده

جلسه دفاعیه  خانم نرگس عوض زاده

 

خانم نرگس عوض زاده  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در تاریخ 2/9/96 از پایان نامه خود تحت عنوان:

همسانه سازی، بیان، تلخیص و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم پروتئاز در باکتری کوهنلا

به راهنمایی جناب آقای دکتر  سعید امین زاده  و جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی

با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به سرکار خانم نرگس عوض زاده تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش