خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه سپیده اصغری شیروان

جلسه دفاعیه سپیده اصغری شیروان

خانم سپیده اصغری شیروان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 96/10/28 از پایان نامه خود تحت عنوان:
عنوان بیان و خالص سازی و سنجش فعالیت بیولوژیک هورمون رشد انسانی نو ترکیب در فضای پیریپلاسمیک باکتری E.coli
به راهنمایی جناب آقای دکتر کارخانه و جناب آقای دکترصنعتی با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم سپیده اصغری تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش