خانه / متفرقه / زیست شناسی سلولی ومولکولی گرایش ژنتیک

زیست شناسی سلولی ومولکولی گرایش ژنتیک

به طور کلی‌ دانش‌ ژنتیک‌ درباره‌ انتقال‌ صفات‌ وراثتی‌ از والدین‌ به‌ اولاد بحث‌ می‌کند که‌ البته‌ این‌ والدین‌ می‌توانند انسان‌، درخت‌ یا باکتری‌ باشند. در واقع‌ ژنتیک‌ تلاش‌ می‌کند تا بگوید که‌ چه‌ مکانیزم‌های‌ مولکولی‌، عامل‌ انتقال‌ صفات‌ از نسلی‌ به‌ نسل‌ دیگر هستند. همچنین‌ می‌خواهد بداند که‌ چرا گاهی‌ اوقات‌ در بین‌ والدین‌ و فرزندان‌ در برخی‌ صفات‌ تفاوت‌های‌ بسیار معنی‌ داری‌ وجود دارد؟ در کل‌ دانشجویان‌ این‌ گرایش‌ مباحث‌ مهمی‌ مثل‌ ژنتیک‌ سرطان‌، روش‌های‌ تشخیص‌ بیماری‌های‌ ژنتیکی‌ قبل‌ و بعد از تولد، شناخت‌ ناقلین‌ بیماری‌ها، اصول‌ مشاوره‌ ژنتیکی‌، نقش‌ ژنتیک‌ در بروز رفتارهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌، شناخت‌ جمعیت‌های‌ مختلف‌ ژنتیکی‌ و نژادهای‌ انسانی‌، ژن‌ درمانی‌، پزشکی‌ قانونی‌، تکنیک‌های‌ رایج‌ در ژنتیک‌، روش‌های‌ اصلاح‌ نژاد و ژنتیک‌ مولکولی‌ را مطالعه‌ می‌کنند.

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران

علم‌ ژنتیک‌ در ایران‌ هنوز در ابتدای‌ راه‌ است‌ و باید تلاش‌ بسیار کرد و کاستی‌ها را جبران‌ نمود و موانع‌ را از میان‌ برداشت‌ تا بتوان‌ شاهد رشد روزافزون‌ این علم‌ در ایران‌ بود. البته‌ این‌ به‌ آن‌ معنی‌ نیست‌ که‌ در کشور ما تحقیقات‌ ژنتیکی‌ انجام‌ نمی‌گیرد و فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ جذب‌ هیچ‌ مرکزی‌ نمی‌شوند، بلکه‌ سازمان‌های‌ مختلفی‌ هستند که‌ به‌ فعالیت‌های‌ تحقیقاتی‌ ژنتیکی‌ می‌پردازند که‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ مراکز مختلف‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، مراکز پژوهشی‌ وزارت‌ علوم‌، انستیتو پاستور، مرکز ملی‌ تحقیقات‌ مهندسی‌ ژنتیک‌ و تکنولوژی‌ زیستی‌ اشاره‌ کرد.

 

پاره ای از عناوین شغلی برای فارغ التحصیلان رشته ژنتیک

v       متخصص ژنتیک حیوانی

v       بیوشیمیست

v       تکنیسین بیوانفورماتیک

v       پژوهشگر در زمینه بیومدیکال

v       آمارگر

v       بیوتکنولوژیست

v       استاد دانشگاه

v       متخصص سیتوژنتیک

v       اکولوژیست

v       امبریولژیست

v       بازرس مواد دارویی و غذایی

v       طب جنائی و پزشکی قانونی

v       متخصص ژن درمانی

v       مشاوره ژنتیکی

v       متخصص ژنتیک

v       متخصص ژنومیک

v       مدیریت بیمارستان ها

v       بهداشت صنعتی

v       تکنیسین آزمایشگاهی (طبی ، پژوهشی بیمارستانی و دانشگاهی)

v       تکنیسین تحقیقات پزشکی

v       بیمارستان ها

v       مراکز باروری مصنوعی

v       متخصص ثبت اختراع

v       پژوهشگر داروسازی

v       دستیار پزشک

v       متخصص ژنتیک گیاهی

v       دستیار پژوهشگر

v       معلم و دبیر

v       نویسنده مقالات علمی

v       سم شناسی

v       دامپزشکی

v       جانورشناسی

v       نماینده شرکت های داروسازی

v       بانک ژن

v       اصلاح نژاد دام

v       اصلاح نژاد گیاهان

v       تهیه نقشه های ژنی

v       باغ نباتات و پارک های ملی

v       باغ وحش ها

v       بخش کشاورزی خصوصی و دولتی

v       مؤسسات بیوتکنولوژی

v       مؤسسه دفع آفات

v       آبزیان

v       مراکز پزشکی

 

 سر فصل دروس دانشجویان ورودی سالهای 89 تا 91

 سر فصل دروس دانشجویان ورودی سال 92