خانه / رشته های کارشناسی ارشد / زیست شناسی – ژنتیک

زیست شناسی – ژنتیک

سرفصل دروس رشته ژنتیک مصوب وزارت علوم

سر فصل دروس رشته ژنتیک مصوب دانشگاه اصفهان

توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.