خانه / اخبار / فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان 1400

فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان 1400

موسسه آموزش عالی نوردانش در راستای عمل به مفاد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری عضو هیات علمی تمام وقت (پیمانی)، جذب مینماید

جهت ثبت نام به آدرس مرکز جذب اعضای هیات علمی با آدرس زیر مراجعه نمایید.

 

https://uniuser.markazjazb.ir/account/register