خانه / مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه بدون آزمون و با هر نوع مدرک دیپلم در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه بدون آزمون و با هر نوع مدرک دیپلم در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه بدون آزمون و با هر نوع مدرک دیپلم در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

زیست شناسی جانوری(کد۱۷۴۷۶) ………………………….مقطع کارشناسی
زیست شناسی سلولوی و مولکولی(کد۱۷۴۷۷) …………. مقطع کارشناسی
زیست شناسی گیاهی (کد۱۷۴۷۸)………………………….. مقطع کارشناسی
زیست فناوری (بیوتکنولوژی )(کد۱۷۴۷۹) ………………….. مقطع کارشناسی
علوم و مهندسی صنایع غذایی(کد۱۷۴۸۰) ………………….مقطع کارشناسی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (کد۱۷۴۸۱)………………….مقطع کارشناسی
میکروبیولوژی(کد۱۷۴۸۲) ………………………………………..مقطع کارشناسی
شیمی کاربردی (کد۱۷۴۸۳)……………………………………..مقطع کارشناسی
کاردانی شیمی آزمایشگاهی(کد۲۶۵۵۱) …………………………مقطع کاردانی

علاقه مندان می توانند از تاریخ ۹۶/۰۵/۱۹ الی ۹۶/۰۵/۲۳ برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش به آدرس : sanjesh.org مراجعه نمایند.

📞تلفن های تماس مؤسسه :

۰۳۱۴۵۴۲۷۶۰۱
۰۳۱۴۵۴۲۷۶۰۲
۰۳۱۴۵۴۲۷۶۰۳
۰۳۱۴۵۴۲۷۶۰۴