خانه / مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه بدون آزمون و با هر نوع مدرک دیپلم در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه بدون آزمون و با هر نوع مدرک دیپلم در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه بدون آزمون و با هر نوع مدرک دیپلم در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

زیست شناسی جانوری(کد17476) ………………………….مقطع کارشناسی
زیست شناسی سلولوی و مولکولی(کد17477) …………. مقطع کارشناسی
زیست شناسی گیاهی (کد17478)………………………….. مقطع کارشناسی
زیست فناوری (بیوتکنولوژی )(کد17479) ………………….. مقطع کارشناسی
علوم و مهندسی صنایع غذایی(کد17480) ………………….مقطع کارشناسی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (کد17481)………………….مقطع کارشناسی
میکروبیولوژی(کد17482) ………………………………………..مقطع کارشناسی
شیمی کاربردی (کد17483)……………………………………..مقطع کارشناسی
کاردانی شیمی آزمایشگاهی(کد26551) …………………………مقطع کاردانی

علاقه مندان می توانند از تاریخ 96/05/19 الی 96/05/23 برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش به آدرس : sanjesh.org مراجعه نمایند.

📞تلفن های تماس مؤسسه :

03145427601
03145427602
03145427603
03145427604