خانه / اخبار / مراحل تهیه پروپزال و تصویب آن در کمیته تحصیلات تکمیلی

مراحل تهیه پروپزال و تصویب آن در کمیته تحصیلات تکمیلی

۱-انتخاب استاد راهنما و توافق در مورد عنوان پروپزال 
۲-تائید برتکراری نبودن عنوان از طریق سایت www.irandoc.ac.ir و اخذ گواهی عدم تکرار از سایت مذکور
۳-نوشتن پروپزال طبق فرمت مصوب موجود در انتشارات موسسه و رعایت اصول نگارش اعلام شده در سایت دانشگاه
تبصره ۱: پروپزال باید حداکثر تا اوایل ترم سوم دانشجو جهت بررسی و تصویب به مسئول کمیته تحصیلات تکمیل ارائه شود.
تبصره ۲: پروپزال های ناقص قابل بررسی نیست.
۵-پس از تایید کتبی عنوان پروپزال دانشجو می تواند کار پژوهشی خودرا شروع نماید.
۶-پروپزال هایی در کمیته تحصیلات نکمیلی بررسی میشود که:
الف: با تسویه حساب از اداره امور مالی موسسه همراه باشد.
ب: آخرین حکم کارگزینی، شماره ملی و شماره حساب اساتید راهنما توسط دانشجو به مسئول تحصیلات تکمیلی تحویل گردد.
مراحل دفاع از پایان نامه
۱-نگارش پایان نامه طبق اصول نگارش ارائه شده در سایت موسسه و راهنمای موجود در انتشارات موسسه
۲-هماهنگی زمان دفاع با مسئولین ذیربط و اساتید راهنما و مسئول تحصیلات تکمیلی
۳-تکمیل نمودن فرم آمادگی دفاع موجود در انتشارات موسسه توسط دانشجو و تایید اساتید راهنما و ارائه به مسئول تحصیلات تکمیلی (۲ هفته قبل از زمان دفاع از پایان نامه)
۵-هماهنگی با اساتید راهنما جهت انتخاب داوران داخلی و خارجی
۶-ارائه یک نسخه از پایان نامه به داوران محترم حداقل ۲ هفته قبل از زمان دفاع
۷-ارائه یک نسخه صحافی شده به همراه CD پایان نامه به استاد راهنما و تحصیلات تکمیلی
۷-زمان دفاع از پایان نامه تا تاریخ ۳۰/۱۰ برای ترم اول و تا تاریخ ۳۰/۵ برای ترم دوم تحصیلی معین می گردد. در غیر اینصورت دانشجو مشمول سنوات می گردد.
۸-جهت انجام امور تسویه حساب و فراغت از تحصیل به آموزش مراجعه نمایید.
دانشجو باید در طول دوره و در ابتدای هر ترم برای دروس نظری، پایان نامه و سمینار (طبق جدول زمان بندی شده آموزش) انتخاب واحد نماید. دانشجویی که به مدت یک ترم از انتخاب واحد خود داری کند منصرف و از ادامه تحصیل محروم می شود.