خانه / رشته های کارشناسی نا پیوسته / مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

عناوین و امکانات شغلی برای فارغ التحصیلان رشته های صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و شیمی آزمایشگاهی

متخصص علوم کشاورزی

بیوشیمیست

دستیار در آزمایشگاه های تخمیری

مهندس شیمی

متخصص آنالیز در آزمایشهای پزشکی قانونی

لوازم دندانپزشکی و هوشبری

محیط زیست

مواد غذایی

هیدرولوژیست

ژئوکیمست

بهداشت صنعتی

مدیکال تکنولوژیست

نماینده فروش مواد داروئی و بهداشتی

کمک داروساز

مسئول کنترل کیفی

تکنیسین رادیولوژی

سم شناسی (توکسیکولژیست)

پژوهشگر در آزمایشگاه های تحقیقاتی

خاکشناسی

سازمان آب و فاضلاب

تصفیه خانه های آب

سر فصل دروس رشته تکنولوژی صنایع شیمیایی