خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم نرجس فتحی

جلسه دفاعیه خانم نرجس فتحی

خانم نرجس فتحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در تاریخ 98/06/17 از پایان نامه خود تحت عنوان:
” بررسی ویژگی های بیوشیمیایی و مولکولی ژنوتیپ های گیاه کینوا (Q31, Q26, Q21, Q12, Cizal)”
به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا زمانی و خانم دکتر فاطمه حیدریان با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم فتحی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش