خانه / رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد

زیست شناسی – بیوشیمی

سرفصل دروس رشته بیوشیمی مصوب وزارت علوم سر فصل دروس رشته بیوشیمی مصوب دانشگاه اصفهان توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.

ادامه نوشته »

زیست شناسی – ژنتیک

سرفصل دروس رشته ژنتیک مصوب وزارت علوم سر فصل دروس رشته ژنتیک مصوب دانشگاه اصفهان توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.

ادامه نوشته »

زیست شناسی، میکروبیولوژی

سرفصل دروس رشته میکروبیولوژی مصوب وزارت علوم سر فصل دروس رشته میکروبیولوژی مصوب دانشگاه اصفهان توجه: ملاک دروس سرفصل مصوب وزارت علوم میباشد درصورت موجود نبودن در این سرفصل از سرفصل مصوب دانشگاه اصفهان استفاده میشود.

ادامه نوشته »

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی مهمترین‌ مولکول‌هایی‌ که‌ در حیات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA,DNA و پروتئین‌ها می‌باشند. DNA مرکز ذخیره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان‌های‌ سلول‌، RNA وظیفه‌ انتقال‌ این‌ فرمان‌ها و پروتئین‌ مسؤولیت‌ اجرای‌ این‌ فرمان‌ها را بر عهده‌ دارند. در زیست‌شناسی‌ سلولی‌ و مولکولی‌ …

ادامه نوشته »